• Na jak długo zawierana jest umowa najmu?

  Najem rozpoczyna się z dniem wypełnienia formularza a kończy 30 czerwca danego roku
 • Kiedy i jak należy uiścić opłatę za wynajem szafki szkolnej?

  Po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego, nastąpi przekierowanie na stronę płatności.
  Na dokonanie płatności czekamy 3 dni robocze. Po upływie 3 dni, rezerwacja zostaje anulowana
 • Czy zawartość szafki jest ubezpieczona przez Wynajmującego?

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zawartość szafki. Ubezpieczenie zawartości skrytki leży w gestii Najemcy. O ubezpieczenie zawartości proszę zapytać swojego doradcy ubezpieczeniowego.
 • W jaki sposób otrzymam  kluczyk do szafki?

  Klucz zostanie wysłany listem za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 • Gdzie znajdę najważniejsze informacje dotyczące  korzystania z szafek szkolnych?

  Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z regulaminem korzystania z szafek, dostępnym na stronie internetowej.
 • Zgubiłem kluczyk

  W tym wypadku Najemca zobowiązany jest do dorobienia klucza na wzór zapasowego we własnym zakresie.
 • Gdzie mam oddać kluczyk?

  Kluczyki należy wrzucić do oznaczonej skrzynki, umieszczonej na jednej z bocznych ścian segmentu w terminie określonym przez Wynajmującego